Arpa, Poaceae (buğdaygiller) familyasından buğdayla beraber dünyanın en eski kültür bitkisidir.Tarih öncesi devirlerinde ilk kültür bitkisi olan arpayı insanlar besin olarak kullanmışlardır. Bugün bile, buğdayın ekilemediği kutup bölgeleri ve yüksek dağlık bölgelerde arpa ekilerek besin maddesi olarak kullanılır. Arpanın unundan ekmek yapıldığı gibi, irmik, unundan yine ayrıca hamur işleri, çorba ve bazı memleketlerde (ersatz) kahvede yapılır.