Yiğit Group Agro’lu Olmak!

Yiğit Group Agro’da insan kaynakları politikasının temelini, Yiğit Group Agro’nun tüm iştiraklerinde olduğu gibi, “Çalışanlarımız en değerli kaynağımızdır” anlayışı oluşturur. Yiğit Group Agro markalarından olan Yiğit Tarım da belirlenen hedeflere, kalite ve maliyetten ödün vermeden, en hızlı şekilde ulaşmak için insan kaynaklarının önemine inanır. Çalışanların takım anlayışıyla eşgüdüm ve etkin iletişim içinde, ortak hedefler çevresinde bütünleşerek şirket çıkarları doğrultusunda hareket etmesini, başarının en önemli gereği sayar.

Yiğit Tarım, gerek çalışanlarının iç memnuniyetini artırmak, gerekse şirketin personelden en üst derecede yararlanmasını sağlamak amacıyla etkin bir insan kaynakları programı uygulamaktadır.

Bu programın başlıca hedef ve unsurlarını şu noktalar oluşturmaktadır:

Çalışanlarımızın şirket yönetimine aktif katılımını sağlamak üzere öneri geliştirme, karar verme, sorumluluk alma ve birlikte plan yapabilme becerilerini artırmak;


Çalışanlarımızın yaratıcı güçlerini harekete geçirecek mekanizmaları oluşturmak;

İnsan gücümüzün düşünce, davranış ve duygularını şirket yönetimiyle paylaşabilecekleri kanalları yaratmak ve bunların ortak bileşenlerini bularak çalışanlarımızın kendi içinde ve grupla bütünleşmesini sağlamak;


Personelimizin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik mesleki eğitim ve gelişim programlarına yatırım yapmak;


Çalışanlarımızın kariyer basamaklarını tırmanmasını sağlayacak şirket içi terfi mekanizmalarını oluşturarak uzun yıllar şirketle birlikteliğini sağlayacak ortamı yaratmak;


Her Yiğit Group çalışanını ailenin bir ferdi sayan şirket kültürünü yönetimin en üst kademesinden en alt kademesine kadar yaygınlaştırmak. En büyük varlığının çalışanları olduğuna inanan Yiğit Tarım, insana yatırım yolculuğunda ileri insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmektedir.

Bir işletmenin en önemli kaynağı çalışanlarıdır.

Bu doğrultuda çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini daima önem vermekte ve destekliyoruz. Kariyer başvurusunda bulunmak için lütfen başvuru formu eksiksiz doldurmanızı rica ederiz.

İK Başvuru Formu