Kurumsal Yönetim

Yiğit Group Agro, en yüksek uluslararası kurumsal yönetim standartlarına bağlıdır ve bunu uzun vadeli başarımız için kritik olarak görmekteyiz.

Yiğit Group Agro, temel bir değer olan sürdürülebilirlilik ile sağlam kurumsal yönetimimiz, operasyonlarımızı ve ürünlerimizi güvende tutar ve iş performansımızı ve büyümemizi dengelememize yardımcı olur.

Sağlam yönetim, sürdürülebilirlilik performansımızı yönlendirir ve operasyonlarımızı ve ürünlerimizi güvende tutmamıza yardımcı olur.

Yönetim Kurulumuza Yiğit Group Agro yönetim kurulu başkanımız ve dörektörlerimiz başkanlık eder. Kurul, grubun işlerini, stratejik kararlarını ve performansını denetlerken, Yiğit Group Agro’nun liderliğinden sorumludur.

Bunu, risk, yatırım, finans ve denetim gibi şirketi yönetmenin kritik yönleriyle ilgilenen birkaç özel komite aracılığıyla başarır.

Davranış Kurallarımız, şirketin yasal ve kalite standartlarını korurken işimizi dürüstlük içinde yürütmemizi sağlar.