Operasyonel Mükemmellik

Yiğit Group Agro olarak, iç ve dış müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerini aşan kalitede hizmetler sunarız. Müşterilerimizin daima yanında yer alır, sorunlarını dinler, anlamaya çaba gösterir ve etkin çözümler sunarız. Müşterilerimizle ilişkilerimiz uzun vadeli ve kalıcıdır.

Operasyonel mükemmellik anlayışımızın temelini, teknolojinin tüm alanlarda etkin kullanımı, yalın iş süreçleri, tanımlı iş yapma sistematiği, veriye dayalı ve hızlı karar verme sistemlerimiz oluşturur.

Günümüzde, piyasada var olabilmek için yalnızca iyi performans göstermenin yeterli olmayacağını çok iyi biliyoruz. Yiğit Group Agro olarak daha sürdürülebilir bir ilerleme sağlamanın gerekliliğinin bilincindeyiz. Hem performansı iyileştirmek hem de sürdürülebilir olmak için daha efektif bir yol izleriz. Yiğit Group Agro, mevcut pazarlarını korumak, sadece kendi sektörlerinde değil, bütün ilgili sektörlerde örnek gösterilen bir firma olmak ve daha ileriye gitmek için rekabetçi stratejileri benimsemektedir. Bu stratejilerden biri de operasyonel mükemmelliktir. Yiğit Group Agro olarak rekabetçi pazarlar için mükemmellik stratejisini en iyi şekilde kullanarak daha başarılı olmak yolunda ilerlemekteyiz.

İsraf ve Verimlilik Yönetimi

Yiğit Group Agro, karar verme yetkisine sahip insanların (yöneticilerin) kararlılıklarını göstermeleri ve çalışanların sürece dahil edilmesidir. Yiğit Group Agro felsefesinde en büyük israfın, proseslerden değil insanlardan kaynaklı olduğunu çok iyi bilmektedir. İnsan kaynaklı israfların temelinde ise, kullanılmayan ya da doğru kullanılmayan yetenekler nedeniyle israf olan insan gücü bulunmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, operasyonel mükemmellik faaliyetlerinde başarıya ulaşmak için insan faktörünün sürece dikkatli biçimde dahil edilmesi gerekir. Takımlara fikirlerini uygulama ve yeni çalışma yöntemleri benimseme özgürlüğünü vermekteyiz. 

Planlama ve Raporlama

Yiğit Group Agro olarak yalın üretimi ve değer zinciri yönetimi, toplam kalite yönetimi araçlarını kullanarak 3. adım olan planlama adımına geçeriz. Planlama adımında, belirlediğimiz politikalar doğrultusunda bütün iş süreçlerini tanımlanırız. Bu hedeflere ulaşmak için düzenli toplantılar yaparak, sürecin daha verimli hale gelmesini ve takip edilmesini sağlıyoruz.


Planların Etkinliğinin Ölçülmesi

Bu aşamada “Yapmamız gereken şeyleri gerçekleştirdik mi?” sorusuyla dürüst sorgulama ve araştırmaları teşfik ederiz. Eğer hedeflere ulaşılmamışsa, bunun nedenlerini sorgularız. Yiğit Group Agro olarak, yapılacak detaylı analiz ve tüm eksikleri saptarız, aynı zamanda doğru adımları atabilmek adına yeni bir yol haritası belirler ve mükemmelliğe bir adım daha yaklaşmış oluruz. 

Sürdürülebilirlilik

Yiğit Group Agro olarak tanımladığımız hedeflere ulaştığımızda, bunları kalıcı kılmak ve işletme kültürünün bir parçası haline getirmek için sürekli iyileştirme ve keşfe dayalı bir plan geliştirmekteyiz.

Yiğit Group Agro’da operasyonel mükemmellik, bir varış noktası olarak değil; aksine, sürekli devam eden bir yolculuk olarak düşünür. Rekabetin giderek arttığı ve ayakta kalmanın yenilikçi çözümlerle mümkün olduğu günümüz şartlarında operasyonel mükemmellik, organizasyonun sürdürülebilir performansı ve büyümesine önemli bir katkı sağlar. Yiğit Group Agro olarak operasyonel mükemmellik üzerine kurulan stratejilerimiz ile zorlu rekabet koşullarına rağmen sürdürülebilir bir büyüme hedeflerimiz arasındadır.

Operasyonel mükemmelliğin Yiğit Group Agro, yerel ve global alanlarda sürdürülebilirliğini sağlamada çok değerli bir yöntem ve her aşamasında en uygun çözümleri sunarak yardımcı olmayı hedeflemektedir.