Risk yönetimi

Yiğit Group Agro’da Risk Yönetimi, işlerimizin tüm yönleriyle ilgilenen bütenleşik bir departmandır.

Yiğit Group Agro’nun günlük faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek riskleri ve sofistike bir şekilde tepki verme yeteneği, bize rekabet avantajı sağlar ve yönetime güvenli bir şekilde iş yapmak için araçlar sağlar.

Yiğit Group Agro’da risk yönetimi dört başlık altında toplanmaktadır. Piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ve sigorta.

Piyasa riski

Küresel piyasa riski ekibi, dalgalı fiyat değişimi ve likidite ile ilişkili risklere odaklanır. Yiğit Group Agro, potansiyel fiyat hareketlerini izlemek ve tahmin etmeye yardımcı olmak için diğer metriklerin yanı sıra ve stres testi senaryolarını kullanır. Küresel portföy, ilişkili riskler göz önünde bulundurularak günlük olarak analiz edilir ve böylece şirketin potansiyel riskleri yönetmesine olanak tanır.

Kredi riski

Küresel kredi riski ekibi, potansiyel karşı taraf temerrüdüyle ilişkili risklere odaklanır. Ekip, dahili kredi iştahını hesaplamak için hem makro ekonomik faktörleri, hem sektöre özel faktörleri hem de karşı tarafa özel faktörleri analiz eder. Yiğit Group Agro bilançosunu temerrüt gibi ekonomik risklerden korumasını sağlar.

Operasyonel Risk

Küresel operasyonel risk ekibi iki geniş sütuna odaklanır. Ticaret Yaşam Döngüsündeki süreçlerle ilişkili riskleri kapsayan Yiğit Group Agro, süreç incelemeleri, ticaret girişi ve diğer öğeleri izler. Stoklarımızla ilgili riskleri ve fiziksel mallarla ilgili günlük faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek olası kayıpları kapsar.

Sigorta

Yiğit Group Agro, risk transferine odaklanır. Küresel ekip, riski küresel sigorta piyasalarına aktararak riskin azaltılabileceği alanları belirleyen şirketin tüm unsurlarına bakar. Bu ekip, ticari faaliyetten, bina sorumluluğuna, finans yükümlülüklerinden sağlığa kadar işin tüm unsurlarında küresel olarak çalışır.