Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimseyen Yiğit Group, büyüme stratejisinin merkezinde konumlandırdığı sürdürülebilirlik anlayışını tüm süreçlerine entegre etmiştir.

Sürdürülebilirlik stratejimiz ve iyi uygulamalarımızı değer zincirimizde yer alan tüm paydaşları kapsayacak bir şekilde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

Stratejik ve operasyonel süreç ve karar alma mekanizmalarında ekonomik, sosyal ve çevresel unsurlar dikkate alınarak birlikte değerlendirilmekte ve bu da Yiğit Group’un yönetim anlayışının temelini oluşturmaktadır. Faaliyetlerin çevreye olumsuz etkilerinin yok edilmesi ya da en aza indirilmesi için gerekli tüm önlemler alınmaktadır.

İnsan odaklı bir kurum kültürü ve toplumsal gelişim adına çalışanları için mutlu, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamayı önceliklendirmektedir. Bu sebeple sürdürülebilir bir gelecek için bugünden harekete geçerek çalıştığı her alanda dijitalleşme, inovasyon ve girişimcilik alanlarında yatırımlar gerçekleştirmektedir.

Çalışanlara; haklarının korunduğu, iş sağlığı ve güvenliğinin önceliklendirildiği, mesleki gelişimin desteklendiği, adil ve herkese eşit fırsatlar tanıyan bir iş hayatı sunulmaktadır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin “17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı”ndan; “Yoksulluğa Son”,  “Açlığa Son”, “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”, “Nitelikli Eğitim”, “Cinsiyet Eşitliği”, “Temiz Su ve Santitasyon”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”,“Eşitsizliklerin Azaltılması”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim”olmak üzere 11 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına doğrudan  olumlu katkı sağlamaktadır.

Yiğit Group’un önümüzdeki dönemde de temel hedefi yetişmiş insan kaynağı ve teknoloji kullanımı ile bütünsel kurumsal yönetim yaklaşımını merkeze alarak etki alanını genişletmek ve paydaşları için ürettiği değeri artırmaktır.

Hazırlayacağımız yıllık sürdürülebilirlik raporları ile tüm paydaşlarımıza Yiğit Group’un ekonomik, sosyal ve çevresel alandaki performans özetinin sunulması hedeflenmektedir.

Tarımın doğduğu Mezopotamya’nın bereketli topraklarından insanlığa besleyici, güvenilir, yüksek kaliteli ürünler sunmak amacıyla üç nesil önce Şanlıurfa merkezli olarak kurulan Yiğit grup önce bölgesinde sonra ülke genelinde şimdi de tarım ve gıda sektöründe küresel bir marka olmak hedefiyle yoluna güvenli adımlarla yürümektedir.

Yiğit Group bünyesinde, 100.000 m2  toplam üretim alanı ile  Yiğit Tarım, Yiğit Agro, Yiğit Tohumculuk, Yiğit Tekstil, Urfa Yem Tekstil, Yiğit Makarna ve Yiğit Pamuk LİDAŞ şirketleri faaliyet göstermektedir.